4 Mosebok 23:29

4 Mosebok 23:29 NB

Da sa Bileam til Balak: Bygg sju altere for meg her og la meg få sju okser og sju værer!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del