4 Mosebok 23:20

4 Mosebok 23:20 NB

Se, jeg fikk bud om å velsigne! Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del