4 Mosebok 17:13

4 Mosebok 17:13 NB

Enhver som kommer nær - som kommer nær til Herrens tabernakel, han må dø. Skal vi da omkomme alle sammen?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del