4 Mosebok 15:6

4 Mosebok 15:6 NB

Men hvis det er en vær, da skal du ofre som matoffer to tiendedeler av en efa fint mel blandet med tredjedelen av en hin olje
NB: Norsk Bibel 88/07
Del