4 Mosebok 15:28

4 Mosebok 15:28 NB

Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn for den som har syndet av vanvare, så han kan få tilgivelse når soningen for ham er fullført.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del