4 Mosebok 15:22

4 Mosebok 15:22 NB

Når dere uforvarende gjør en synd og ikke holder alle disse bud som Herren har forkynt Moses
NB: Norsk Bibel 88/07
Del