4 Mosebok 15:19

4 Mosebok 15:19 NB

og eter av landets brød, da skal dere komme med en offergave til Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del