4 Mosebok 15:10

4 Mosebok 15:10 NB

og som drikkoffer skal du ofre en halv hin vin. Det er et ildoffer til en velbehagelig duft for Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del