4 Mosebok 14:8

4 Mosebok 14:8 NB

Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette landet og gir det til oss - et land som flyter med melk og honning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del