4 Mosebok 14:23

4 Mosebok 14:23 NB

sannelig, de skal ikke se det landet jeg har lovt deres fedre med ed. Ingen som har foraktet meg, skal få se det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del