4 Mosebok 14:22

4 Mosebok 14:22 NB

så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og som nå har fristet meg ti ganger og ikke hørt på min røst
NB: Norsk Bibel 88/07
Del