4 Mosebok 14:21

4 Mosebok 14:21 NB

Men så sant jeg lever og hele jorden er full av Herrens herlighet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del