4 Mosebok 14:19

4 Mosebok 14:19 NB

Tilgi da dette folket dets misgjerning etter din store miskunn, som du har tilgitt dem hele veien fra Egypt og hit!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del