4 Mosebok 14:16

4 Mosebok 14:16 NB

Herren maktet ikke å føre dette folket inn i det landet han hadde lovt dem med ed, derfor har han slått dem ned i ørkenen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del