4 Mosebok 11:35

4 Mosebok 11:35 NB

Fra Kibrot-Hatta’ava brøt folket opp og dro til Haserot, og de ble i Haserot.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del