4 Mosebok 11:31

4 Mosebok 11:31 NB

Da brøt det løs en storm fra Herren. Den førte vaktler inn fra havet, og brakte dem ned til omkring to alen over jordens overflate, omkring en dagsreise på den ene kanten av leiren og omkring en dags-reise på den andre kanten rundt om leiren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del