Nehemja 6:2

Nehemja 6:2 NB

da sendte Sanballat og Gesjem bud til meg og sa: Kom, la oss møtes i en av landsbyene i Ono-dalen! Men de tenkte å gjøre meg ondt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del