Nehemja 13:30

Nehemja 13:30 NB

Så renset jeg dem for alt fremmed. Og jeg foreskrev hva prestene og levittene hadde å ivareta, hver i sin gjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del