Nehemja 13:23

Nehemja 13:23 NB

På den tiden så jeg også de jøder som hadde tatt asjdodittiske, ammonittiske og moabittiske kvinner til koner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del