Nehemja 13:19

Nehemja 13:19 NB

Så snart det ble mørkt i Jerusalems porter før sabbaten, befalte jeg at dørene skulle lukkes, og at de ikke skulle åpnes igjen før etter sabbaten. Jeg satte noen av tjenerene mine på vakt ved portene slik at ingen varer kunne føres inn på sabbatsdagen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del