Nehemja 13:13

Nehemja 13:13 NB

Så satte jeg presten Sjelemja og Sadok, den skriftlærde, og Pedaja, en av levittene, til å ha tilsyn med lagerrommene. Og jeg satte Hanan, sønn av Mattanjas sønn Sakkur, til å gå dem til hånde. For de ble holdt for å være pålitelige. Nå hadde de plikt til å dele ut til sine brødre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del