Markus 8:34-35

Markus 8:34-35 NB

Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Markus 8:34-35

Del