Markus 8:21

Markus 8:21 NB

Han sier til dem: Forstår dere ennå ikke?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del