Markus 3:35

Markus 3:35 NB

Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del