Markus 3:25

Markus 3:25 NB

Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del