Markus 3:24

Markus 3:24 NB

Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del