Markus 3:18

Markus 3:18 NB

og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus og Simon Kananeus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del