Markus 3:11

Markus 3:11 NB

Og når de urene åndene så ham, falt de ned for ham, ropte og sa: Du er Guds Sønn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del