Markus 3:1

Markus 3:1 NB

Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del