Matteus 4

4
Jesus blir fristet
1Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. #Mark 1:12 ff. Luk 4:1 ff. Heb 2:18. 4:15. 2Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. #2Mos 34:28. 5Mos 9:9,18. 3Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød! #27:40,43. 1Mos 3:1-7. Sal 2:7. 1Tess 3:5. 4Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. #5Mos 8:3. Joh 4:34. 5Da tok djevelen ham med seg til den hellige by og stilte ham på templets øverste hjørne. 6Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. #v.3. Sal 91:11,12. 7Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. #5Mos 6:16. Jes 7:12. Apg 15:10. 1Kor 10:9. 8Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. 9Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. #16:26. 10Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. #16:23. 5Mos 6:13. 10:20. 11Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. #26:53. 1Kong 19:5 ff. Luk 22:43. Heb 1:6,14.
Jesus begynner sin virksomhet
12Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. #11:2. 14:3. Mark 1:14 ff. Luk 4:15 ff.
13Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galilea-sjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, #9:1. 11:23.#Mark 1:21. 2:1. Luk 4:23,31. Joh 2:12. 4:46. 14for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: #Jes 9:1,2. 15Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea, 16det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge - for dem er et lys opprunnet. #Luk 1:78,79. Joh 1:9. 8:12. 17Fra den tiden begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær! #3:2. 10:7. Mark 1:14,15.
Jesus kaller sine første disipler
18Da han vandret langs Galilea-sjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. #10:2. Mark 1:16 ff. v.29. Luk 5:1 ff.
19Han sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. 20De forlot da straks garna sine og fulgte ham. #19:27. 21På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror, Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem. 22Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. #19:29.
Jesus forkynner og helbreder
23Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. #9:35. 13:54.#Mark 1:39. 3:7 ff. Luk 4:15,43,44. 6:17 ff. 8:1.
24Ryktet om ham kom ut over hele Syria. Og de førte til ham alle som hadde ondt og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme. Og han helbredet dem. #Mark 1:28. 25Og store folkemengder fulgte ham, fra Galilea, Dekapolis*, Jerusalem, Judea og bygdene på andre siden av Jordan. #Mark 3:7,8. 5:20. 7:31.#Luk 6:17. *«de ti byene», landet øst og sørøst for#Gennesaret-sjøen.

Markert nå:

Matteus 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring