Matteus 15

15
De gamles forskrifter og Guds bud
1Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: #Mark 7:1 ff. 2Hvorfor bryter disiplene dine de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid. #Luk 11:38. 3Men han svarte dem og sa: Og hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? 4For Gud har påbudt og sagt: Hedre din far og din mor! - og: Den som bruker vondord mot far eller mor, skal visselig dø. #2Mos 20:12. 21:17. 5Men dere sier: Dersom noen sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet! 6- så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter. 7Hyklere! Rett profeterte Jesaja om dere da han sa: 8Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. #Jes 29:13 9Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud. 10Og han kalte folket til seg og sa til dem: Hør og forstå!
11Ikke det som kommer inn gjennom munnen, gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. 12Da gikk disiplene hans til ham og sa: Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte dette ordet? 13Men han svarte og sa: Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot. 14La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. #23:16,24. Luk 6:39. Rom 2:19. 15Da svarte Peter og sa til ham: Forklar denne lignelsen for oss! #13:36. 16Men Jesus sa: Er dere ennå uten forstand, dere også? #16:9. 17Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut den naturlige veien? 18Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. #12:34. Jak 3:6. 19For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. #1Mos 6:5. Jer 17:9. Rom 1:29 ff. Gal 5:19 ff. 20Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent.
Den kana’aneiske kvinnen og hennes tro
21Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. #Mark 7:24 ff.
22Og se, en kana’aneisk* kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd. #*av kana’aneisk, syro-fønikisk ætt. Betegnelse på#den hedenske befolkningen nordvest for Galilea. 23Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss! 24Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus! #10:5 ff. Apg 13:46. Rom 15:8. 25Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg! 26Han svarte og sa: Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene! 27Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. 28Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. #8:10,13
Jesus metter fire tusen
29På vei videre derfra gikk Jesus langs Galilea-sjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der. #Mark 7:31. 30Og mye folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vanføre, stumme og mange andre, og de la dem ved føttene hans, og han helbredet dem. #11:5. 14:35. Jes 35:5 ff. 31Og folket undret seg da de så at stumme talte, vanføre ble friske, lamme gikk og blinde så. Og de lovpriste Israels Gud. #9:8. Mark 7:37. 32Men Jesus kalte disiplene til seg og sa: Jeg har medynk med folket, for de har alt vært hos meg i tre dager, og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem bort fastende, for da kunne de bli ganske utmattet på veien. #14:14 ff. Mark 8:1 ff.
33Disiplene sa til ham: Hvor skal vi få brød fra her i ødemarken til å mette så mange? #Sal 78:19. 34Og Jesus sa til dem: Hvor mange brød har dere? De sa: Sju - og noen få småfisker. 35Da bød han folket å sette seg ned på marken. 36Så tok han de sju brødene og fiskene, og da han hadde bedt takkebønn, brøt han dem og ga dem til disiplene, og disiplene ga til folket. 37Og de spiste alle sammen og ble mette. Så tok de opp de stykkene som ble til overs - sju store kurver fulle. 38Men de som hadde spist, var fire tusen menn, utenom kvinner og barn. 39Og da han hadde sendt folket bort, steg han i båten, og kom til traktene ved Magadan.

Markert nå:

Matteus 15: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring