Matteus 10:39

Matteus 10:39 NB

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Matteus 10:39