Matteus 10:20

Matteus 10:20 NB

For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Matteus 10:20