Matteus 1:12

Matteus 1:12 NB

Etter bortførelsen til Babylon fikk Jekonja sønnen Sjealtiel. Sjealtiel fikk Serubabel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del