Lukas 24:47

Lukas 24:47 NB

og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Lukas 24:47