3 Mosebok 3:16

3 Mosebok 3:16 NB

Og presten skal brenne det på alteret. Det er ildoffermat til velbehagelig duft. Alt fettet hører Herren til.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del