3 Mosebok 26:45

3 Mosebok 26:45 NB

Til gagn for dem vil jeg komme i hu pakten med fedrene, som jeg førte ut av landet Egypt midt for hedningenes øyne for å være deres Gud. Jeg er Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del