3 Mosebok 26:34

3 Mosebok 26:34 NB

Da skal landet gjøre godt igjen for sine sabbatsår hele den tid det ligger øde, mens dere er i deres fienders land. Da skal landet hvile og gjøre godt igjen for sine sabbatsår.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del