3 Mosebok 24:9

3 Mosebok 24:9 NB

De skal tilhøre Aron og hans sønner. De skal ete dem på et hellig sted. For de er høyhellige og hans del av Herrens ildoffer - en evig rettighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del