3 Mosebok 24:20

3 Mosebok 24:20 NB

brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del