3 Mosebok 17:4

3 Mosebok 17:4 NB

og ikke fører dem fram til inngangen til sammenkomstens telt for å bære fram et offer til Herren foran Herrens tabernakel, den mannen skal det tilregnes som blodskyld. Han har utøst blod. Den mannen skal utryddes av sitt folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del