3 Mosebok 10:4

3 Mosebok 10:4 NB

Men Moses kalte på Misjael og Elsafan, sønner av Arons onkel Ussiel, og sa til dem: Tre fram og bær deres brødre bort fra helligdommen og utenfor leiren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del