3 Mosebok 10:3

3 Mosebok 10:3 NB

Da sa Moses til Aron: Dette var det Herren talte om da han sa: På den som står meg nær, vil jeg hellige meg og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Og Aron tidde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del