3 Mosebok 10:18

3 Mosebok 10:18 NB

Blodet ble jo ikke båret inn i helligdommen. Derfor skulle dere ha ett kjøttet på det hellige sted, slik som jeg har befalt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del