3 Mosebok 10:12

3 Mosebok 10:12 NB

Så sa Moses til Aron og sønnene hans Eleasar og Itamar, som ennå var i live: Ta det matofferet som er til overs av Herrens ildoffer, og et det usyret ved siden av alteret. For det er høyhellig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del