Klagesangene 4:16

Klagesangene 4:16 NB

Herrens åsyn har spredt dem, han ser ikke mer til dem. Prester aktet de* ikke, og over gamle forbarmet de seg ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del