Judas 1

1
Judas hilser de kalte
1Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus: #Matt 13:55. Joh 17:11. Jak 1:1. 1Pet 1:5. 2Miskunn og fred og kjærlighet bli dere rikelig til del! #2Pet 1:2. 3Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige. #Luk 13:24. Fil 1:27. 1Tim 1:18. 6:12.
4For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dommen allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. #Gal 2:4. Tit 1:16. 2:12. 2Pet 2:1. 1Joh 2:22.
Guds dom og straff over vranglærere
5Men etter som dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde. #4Mos 14:27 ff. 26:64. 1Kor 10:5. Heb 3:17-19.#2Pet 1:12. 6Og de englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, #Joh 8:44. 2Pet 2:4,9. Åp 20:1. 7likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. #1Mos 19:4-25.#Jes 13:19. Matt 10:15. 25:41. 2Pet 2:6,10.#*fulgte unaturlige lyster. 8Likevel gjør nå disse menneskene det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredømme og spotter høye åndemakter. #2Pet 2:10. 9Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses’ legeme, men sa: Må Herren straffe deg! #5Mos 34:5,6.#Dan 12:1. Sak 3:2. 2Pet 2:11. Åp 12:7. 10Disse menneskene derimot spotter det de ikke kjenner. Og det som de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyrene, med det ødelegger de seg selv. #2Pet 2:12. 11Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.* #1Mos 4:8. 4Mos 31:16.#2Pet 2:15,16. *Se 4Mos kap 16 og 22. 12Disse menneskene er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og forer seg selv. De er vannløse skyer som drives av sted av vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot. #Ord 25:14. Esek 34:8. 1Kor 11:20 ff. 2Pet 2:13,17. 13De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid. #Jes 57:20. 2Pet 2:17. 14Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige #1Mos 5:22. Dan 7:10. 2Tess 1:7,10. Åp 1:7. 15for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudelige synderne. #Matt 12:36. 25:31. 16De er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld. #Sal 17:10. 73:8,9. Tit 3:3. 2Pet 2:18.
Lev i forventning om Herrens komme
17Men dere, kjære: Husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! #Heb 2:3. 2Pet 3:2.
18For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. #Apg 20:29. 1Tim 4:1. 2Tim 3:1 ff. 2Pet 2:1. 3:3. 19Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden. #*et menneske som#bare har sjel, men ikke Guds Ånd, se 1Kor 2:14. 20Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, #Ef 6:18. Kol 2:7. 1Tess 5:11. 21og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. #1Kor 1:7. 1Tess 1:10. Tit 2:13. Heb 9:28. 22Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler, 23andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, idet dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet. #Amos 4:11. Sak 3:2.# 24Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, #Rom 16:25.#1Kor 1:8. Ef 3:20. 1Tess 5:23. 2Pet 3:14.
25den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen. #Rom 16:27. 1Tim 1:17. 1Pet 5:11. 2Pet 3:18.

Markert nå:

Judas 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring