Josva 8:33

Josva 8:33 NB

Hele Israel med sine eldste og tilsynsmenn og sine dommere sto på begge sider av arken midt imot de levittiske prestene som bar Herrens paktsark - hele Israel, både de fremmede og de innfødte, den ene halvdel av dem mot Garisim-fellet, og den andre halvdel mot Ebal-fjellet, slik Moses, Herrens tjener, før hadde befalt å velsigne Israels folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del