Josva 8:17

Josva 8:17 NB

Det ble ikke én mann tilbake i Ai og Betel, alle dro de ut etter Israel. De lot byen ligge åpen etter seg og forfulgte Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del