Josva 5:13

Josva 5:13 NB

Mens Josva var ved Jeriko, hendte det en gang at han så opp og fikk øye på en mann som sto foran ham med et løftet sverd i hånden. Josva gikk bort til ham og sa: Er du for oss, eller er du med fiendene våre?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del